Funkcjonowanie KM PSP w Chełmie w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia interesantów oraz osób zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, zwracam się z uprzejmą prośbą  o telefoniczne konsultowanie się z kierownikami odpowiednich komórek organizacyjnych i stanowisk pracy, celem ustalenia terminu i sposobu załatwienia sprawy.

Skip to content