BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PSP w CHEŁMIE

16 grudnia Igor i Anika harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmie pod opieką Pani Edyty przekazali do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie Betlejemskie Światełko Pokoju. Dotarło ono do Polski od skautów ze Słowacji. Komendant Miejski PSP mł. bryg. Artur Rutkowski podziękował za Światło i złożył świąteczne życzenia wszystkim harcerzom.
Betlejemskie Światło Pokoju po raz pierwszy zorganizowano w 1986 r. w Austrii. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Co roku chłopiec lub dziewczynka odbierają światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Później trafia ono do Wiednia, skąd uroczyście jest przekazywane mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.
Niech to światełko niesie pokój wszystkim ludziom.

 

opracowanie: bryg. Wojciech Chudoba, KM PSP w Chełmie

Skip to content