Zgłoś próbną ewakuację

Poniżej do pobrania wzór pisma z danymi do umieszczenia w zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku, w trybie § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Należy pamiętać, że właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Pobierz druk zawiadomienia – wersja edytowalna DOC

Próbna ewakuacja w czasie epidemii

Skip to content