Kierownictwo

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
bryg. mgr inż. Artur Rutkowski
tel:(82) 565-34-28 wew. 222

 

Z – ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
      bryg. mgr inż. Wojciech Chudoba

tel:(82) 565-34-28 wew. 203

Skip to content