Kierownictwo

 

 

p. o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
      bryg. mgr inż. Wojciech Chudoba

tel:(82) 565-34-28 wew. 203

Skip to content