Wydział Logistyczny

Naczelnik Wydziału Logistycznego

bryg. mgr inż. Remigiusz KWACZ
tel: (082) 560-48-75

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

mł. bryg.  Jarosław NIEMIEC

Młodszy Specjalista

kpt. Przemysław WATRAS

Starszy Administrator

Agnieszka DUDEK

Do zadań wydziału logistycznego należy w szczególności: 

  1. Realizowanie zadań w zakresie administracyjnym oraz technicznym.
  2. Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie.
  3. Opracowanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych (wyposażenie strażaków w odzież ochronną, specjalną, wyposażenie osobiste).
  4. Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Miejskiej.
  5. Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy.
  6. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Miejskiej.
  7. Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego.
Skip to content