Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2B
tel. (82) 565-34-28(wew. 212);  fax (82)565-55-50

Zastępca Dowódcy Jednostki  Ratowniczo – Gaśniczej nr 1
st. kpt. mgr inż. Radosław Gajuk

 

 

 

 

Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

  1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze.
  2. Utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych.
  3. Współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi na obszarze powiatu w zakresie prowadzenia działań ratowniczych. Prowadzenia rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na terenie powiatu.
  4. Organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego.
Skip to content