Sekcja Finansów

Główny Ksiegowy

Beata Wazelin
tel. (082) 560-48-58

Starszy Specjalista

mgr Monika Sowińska
tel: (082) 560-48-68

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności: 

  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
  2. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami.
  3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
  4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Skip to content