Sekcja Organizacyjno – Kadrowa

Kierownik Sekcji

st. asp. mgr Agnieszka POPEK
tel:(082) 560-48-56

Starszy Inspektor

asp. Jarosław WITAMBORSKI
tel:(082) 560-48-70

Do zadań Sekcji Organizacyjno-Kadrowej należy w szczególności:

  1. Realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej Komendanta Miejskiego.
  2. Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Miejskiej.
  3. Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Miejskiej.
  4. Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej.
Skip to content