Zgłoś zakończenie budowy

Poniżej do pobrania wzór pisma z danymi do umieszczenia w zawiadomieniu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, w trybie art. 56 Ustawy Prawo budowlane. Dodatkowo informujemy, że do wyżej wymienionego zawiadomienia dołączyć należy m. in.: kserokopię decyzji pozwolenia na budowę, kserokopię oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz pełnomocnictwo (w przypadku zastępstwa). Ponadto w dniu złożenia zawiadomienia przedłożyć należy do wglądu projekt budowlany, który został zatwierdzony wyżej wymienioną decyzją.

Pobierz *.docx

Skip to content