Wydział Operacyjny

 

Naczelnik Wydziału

mł. kpt. mgr inż. Adam ZAJĄC

tel: (082) 560-48-66

 

Starszy Inspektor Sztabowy

asp. Jarosław Witamborski

tel: (082) 560-48-66

 

Do zadań wydziału operacyjnego należy w szczególności:

  1. Analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowanie planów ratowniczych powiatu i ich bieżąca aktualizacja, sporządzenie analiz i wniosków działań ratowniczych prowadzonych przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.
  2. Przygotowanie dokumentacji w sprawach tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.
  3. Prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego.
  4. Przygotowanie projektów umów i porozumień zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.
  5. Przygotowywanie analiz dotyczących tworzenia, likwidacji i organizacji jednostek ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze oraz przedstawianie wniosków, w tym zakresie.
  6. Nadzór nad gotowością operacyjną jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.
  7. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego.
Skip to content