KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CHEŁMIE


zdarzenia na terenie powiatu -data aktualizacji
20. 03. 2017 r.

POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY FAŁSZYWE
112 118 13
Copyright by Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie 2013