KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CHEŁMIE


zdarzenia na terenie powiatu -data aktualizacji
10. 10. 2016 r.

POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY FAŁSZYWE
355 493 29
Copyright by Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie 2013