KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CHEŁMIE


zdarzenia na terenie powiatu -data aktualizacji
20. 02. 2017 r.

POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY FAŁSZYWE
34 70 4
Copyright by Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie 2013