KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CHEŁMIE


zdarzenia na terenie powiatu -data aktualizacji
01. 08. 2016 r.

POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY FAŁSZYWE
263 351 15
Copyright by Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie 2013