KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CHEŁMIE


zdarzenia na terenie powiatu -data aktualizacji
05. 12. 2016 r.

POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY FAŁSZYWE
393 561 36
Copyright by Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie 2013