KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CHEŁMIE


zdarzenia na terenie powiatu -data aktualizacji
27. 06. 2016 r.

POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY FAŁSZYWE
236 271 12
Copyright by Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie 2013