Zaświadczenie o udziale w akcjach do naboru do służby

Zaświadczenie wydawane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Poz. 1772). W celu otrzymania zaświadczenia należy uzyskać od Ochotniczej Straży Pożarnej, w której zainteresowany jest członkiem, potwierdzenie udziału w akcjach lub ćwiczeniach z określeniem dat wyjazdów oraz wypełnić poniższy wniosek i złożyć dokumenty w sekretariacie tut. KM PSP.

Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miasta Chełm.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia do naboru do służby w PSP

Skip to content