CHEŁMSCY STRAŻACY NA SZKOLENIU

                      W dniach 6 – 12 września 2021 roku  3 strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1z Chełma brało udział w szkoleniu zorganizowanym w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu. Tematy szkolenia to: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”. Zakres szkolenia został określony w „Zasadach organizacji działań poszukiwawczo ratowniczych w KSRG”, jest ono wymagane dla strażaków, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami i specjalistycznym sprzętem do działań poszukiwawczo – ratowniczych.
W trakcie szkolenia strażacy mieli za zadanie min. przeprowadzić akcję ratowniczą trwającą ponad 8 godzin zarówno w dzień jak i w porze nocnej. Podczas tych działań strażacy wykonywali:

– przebicia przez betonowe elementy konstrukcyjne (ściany, stropy),

– przekop przez gruzowisko,

– ewakuację osób poszkodowanych z ciasnych przestrzeni,

– przemieszczanie elementów budowlanych przy użyciu pojazdu z HDS – em.

            Kolejnym etapem szkolenia były metody i techniki poszukiwania i lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych, z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.

          Są to kolejni chełmscy strażacy przeszkoleni w tym zakresie. Obecnie SGPR Chełm liczy 19 wyszkolonych funkcjonariuszy. Zakończenie szkolenia potwierdzają stosowne zaświadczenia wydane przez OS PSP w Nowym Sączu.

             Chełmscy strażacy chcą podziękować doświadczonej kadrze Ośrodka Szkolenia za bardzo rzetelne i merytoryczne zajęcia oraz za miłą atmosferę zarówno podczas zajęć teoretycznych jak i podczas czasem uciążliwych i wymagających dużej sprawności fizycznej zajęć praktycznych.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: asp. Krzysztof Kamiński, asp. Łukasz Darmorost

 • 1 (13)
 • 1 (12)
 • 1 (11)
 • 1 (10)
 • 1 (9)
 • 1 (8)
 • 1 (7)
 • 1 (6)
 • 1 (5)
 • 1 (4)
 • 1 (3)
 • 1 (2)
 • 1 (1)
 • 1 (28)
 • 1 (27)
 • 1 (26)
 • 1 (25)
 • 1 (24)
 • 1 (23)
 • 1 (22)
 • 1 (21)
 • 1 (20)
 • 1 (19)
 • 1 (18)
 • 1 (17)
 • 1 (16)
 • 1 (15)
 • 1 (14)
Skip to content