Ćwiczenia doskonalące organizację akcji ratowniczych na akwenach i ciekach wodnych

W dniach 8 – 10 stycznia br. na terenie zalewu Żółtańce gm. Chełm odbyły się ćwiczenia doskonalące organizację akcji ratowniczych na akwenach i ciekach wodnych (powierzchnie wodne i lodowe). W ćwiczeniach brali udział:
– strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 oraz nr 2 z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie,
– ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie,
– żołnierze z 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.
Ćwiczenia rozpoczęły się od części teoretycznej podczas której omówiono sprzęt i metody wykorzystywane podczas akcji prowadzonych na lodzie, zasady bezpiecznego poruszania się po nim oraz zagadnienia związane z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie podczas zająć praktycznych doskonalono techniki ewakuacji osób poszkodowanych.
W trakcie ćwiczeń sprawdzono również możliwości wykorzystania w tego typu zdarzeniach transportera ATV SHERP N 1200 będącego na wyposażeniu KM PSP w Chełmie.

opracował: st. kpt. Radosław Gajuk, zdjęcia JRG 1 Chełm

Skip to content