ĆWICZENIA KM PSP w CHEŁMIE

W czwartek 14 października 2021 roku Komenda Miejska PSP w Chełmie zorganizowała ćwiczenia składające się z dwóch epizodów:

EPIZOD 1
SKKM Chełm odbiera informację o pożarze do jakiego doszło w budynku Laboratoria CSI – Centrum Studiów Inżynierskich w miejscowości Depułtycze Królewskie 55. Pracownicy Laboratorium Badania Jakości Paliw zauważając pożar ewakuują osoby znajdujące się w budynku – dwie osoby zostają i podejmują próbę gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym. Z uwagi na fakt szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru próba okazuje się nieskuteczna, a pożar rozprzestrzenia się na zewnątrz budynku obejmując samochód osobowy i elewację budynku. W tym samym czasie pracownik ochrony informuje Operatora 112 o zaistniałym zdarzeniu.

EPIZOD 2
SKKM Chełm odbiera informację o podejrzanej paczce na terenie domu studenta PWSZ, z paczki wydobywa się gesty dym, poszkodowana jedna osoba – poparzona. Ten epizod zorganizowany był przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego miasta Chełm.
Głównym celem manewrów było doskonalenie współdziałania wszystkich biorących udział w ćwiczeniach służb ratowniczych (Policja, OSP Wierzbica, OSP Białopole, OSP Żmudź, Straż Miejska, PSP). Składamy podziękowanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie za udostępnienie obiektów, w których odbyły się ćwiczenia.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: KM PSP Chełm.

Skip to content