ĆWICZENIA LODOWE CHEŁMSKICH STRAŻAKÓW

W ramach doskonalenia zawodowego strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie od 9 do 11 lutego (3 dni / 3 zmiany służbowe), ćwiczyli na zalewie Żółtańcach gm. Chełm. Tematem ćwiczeń była: „Organizacja akcji ratowniczej na akwenach i ciekach wodnych (powierzchnie wodne i lodowe)”. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były wykładami, na których przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się po lodzie, metody i sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratowniczych oraz zagadnienia związane z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy w trakcie działań ratowniczych prowadzonych na lodzie. W trakcie ćwiczeń praktycznych doskonalono techniki ewakuacji osób poszkodowanych (na ćwiczeniach byli nimi pozoranci – strażacy, ubrani w kombinezony do pracy w wodzie) w sytuacjach pozorowanych po załamaniu się lodu. Dziękujemy władzom gminy Chełm za udostępnienie miejsca do ćwiczeń.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba KM PSP Chełm, zdjęcia: JRG 1 Chełm.

Skip to content