Ćwiczenia na terenie magazynu logistycznego

W dniach 29 – 31 marca br. w ramach realizacji planu doskonalenia zawodowego odbyły się ćwiczenia na terenie magazynu logistycznego zlokalizowanego w Chełmie przy ul. Hutniczej 35 należącego do SUCCESS Logistics Group. Podczas ćwiczeń strażacy tut. Komendy rozpoznawali możliwości i warunki prowadzenia działań ratowniczych na terenie obiektu. Sprawdzono m.in. możliwość poboru wody z hydrantów zewnętrznych, warunki dojazdu oraz możliwości prowadzenia działań w obiekcie magazynowym. Obecny na miejscu kierownik sekcji kontrolno – rozpoznawczej  kpt. Tomasz Majewski omówił ponadto podział budynku na poszczególne strefy pożarowe oraz jego wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe. Podczas ćwiczeń wykorzystano nową drabinę mechaniczną Rosenbauer L42A-XS, która jest na wyposażeniu Komendy od 1 marca 2021 r.

tekst i  zdjęcia: kpt. Radosław Gajuk– KM PSP w Chełmie

Skip to content