Ćwiczenia z zakresu pożarów wewnętrznych

W dniach 5-7 września br. funkcjonariusze tut. Komendy w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzili przy współudziale kadry z Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie ćwiczenia z zakresu pożarów wewnętrznych.

Podczas tych zajęć:
-Omówiliśmy zasady BHP obowiązujące podczas działań.
-Skupiliśmy się na środkach ochrony indywidualnej i ich wpływie na nasze bezpieczeństwo podczas działań ratowniczych.
-Przeprowadziliśmy praktyczne ćwiczenia, które obejmowały rozpoznawanie obiektu, operowanie prądami gaśniczymi oraz współpracę ratowników w rocie. 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować firmie STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie oraz Dyrektorowi Oddziału GDDKiA w Lublinie za ich pomoc i umożliwienie przeprowadzenia tych wartościowych ćwiczeń.

Skip to content