Doskonalenie zawodowe w JRG 2 Chełm – ćwiczenia praktyczne

W środę 24 marca 2021 r.,  strażacy z JRG 2  przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego, które odbyły się na placu Metal – Polu w Chełmie przy ul. Okszowskiej.

Podczas szkolenia były omawiane i utrwalane różne techniki cięcia samochodów osobowych, wydobywanie osób poszkodowanych z pojazdów, podstawowe zasady BHP podczas działań ratowniczo – gaśniczych, a także w jaki sposób efektywnie i ergonomicznie obsługiwać się sprzętem hydraulicznym oraz pneumatycznym, który znajduje się na wyposażeniu JRG 2.

Serdecznie dziękujemy właścicielowi Metal – Polu, za udostępnienie pojazdu do ćwiczeń.

tekst i zdjęcia: kpt. Sebastian Majewski – JRG 2 Chełm

Skip to content