DOSKONALENIE ZAWODOWE ZMIAN SŁUŻBOWYCH

W ramach doskonalenia zawodowego zmian służbowych Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
Nr 1 w Chełmie, na terenie Cementowni Chełm należącej do CEMEX Polska została sprawdzona możliwość prowadzenia skutecznej akcji ratowniczo – gaśniczej. W założeniu wykorzystano min. nową drabinę Rosenbauer L42A-XS o maksymalnej wysokości roboczej drabiny 40 metrów.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: JRG 1 Chełm

Skip to content