DYSTRYBUCJA MASECZEK I PŁYNÓW DO DEZYNFEKCJI

Chełmscy strażacy prowadzą akcję dystrybucji środków ochrony indywidualnej (maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji) do kościołów i związków wyznaniowych na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego w ramach pomocy rządowej pochodzącej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Strażacy PSP i OSP rozwieźli łącznie 146 tyś. maseczek i ponad 700 litrów płynów do dezynfekcji.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia JRG 1 Chełm

Skip to content