DZIEŃ STRAŻAKA 2023 POŁĄCZONY Z OBCHODAMI 130 – LECIA STRAŻY POŻARNEJ w CHEŁMIE

29 maja 2023 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbyły się obchody Dnia Strażaka 2023 połączone z jubileuszem 130 – lecia Straży Pożarnej w Chełmie. Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem tablicy upamiętniającej mjr poż. Stefana Fola komendanta Straży Pożarnej w latach 1929 – 1944. Aktu odsłonięcia dokonała wnuczka majora Fola, Pani Maja Kusy wraz z rodziną. Tablica ta znajduje się na elewacji budynku Kina Zorzy w Chełmie przy ulicy Strażackiej 2. Następnym elementem uroczystości była uroczysta zbiórka przed Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą Nr 1, na której zostały wręczone odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Uroczystą zbiórkę zaszczyli swoją obecnością goście:

– Senator Rzeczpospolitej Polskiej – Pan Józef Zając,

– Wicewojewoda Lubelski – Pan Robert Gmitruczuk,

– Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej –
st. bryg. Tomasz Podkański,

– Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – gen. bryg. SG Jacek Szcząchor oraz Komendanci, Dowódcy, Dyrektorzy i Szefowie zaprzyjaźnionych służb mundurowych,

– Członek Zarządu województwa Lubelskiego – Pan Zdzisław Szwed,

– Vice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie – dh Kazimierz Smal,

– Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Pani Agnieszka Kruk,

– Prezydent Miasta Chełm – Pan Jakub Banaszek,

– Przewodniczący Rady miasta Chełm – Pan Longin Bożeński wraz z radnymi miasta Chełm,

– Dyrektor biura poselskiego Poseł na Sejm RP Anny Dąbrowskiej – Banaszek – Pan Rafał Bukowski,

– Powiatowy Inspektor Weterynarii w Chełmie – Pani Agnieszka Lis,

– Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm – Pan Krzysztof Dźwieżyński,

– samorządowcy w osobach Wójtów Gmin położonych na terenie powiatu chełmskiego,

– dyrektorzy placówek oświatowych,

– właściciele Browaru Jagiełło – Lucjan Jagiełło i Joanna Jagiełło-Hulanicka,

– Księża Kapelani,

– Przedstawiciele Związków Zawodowych,

– emeryci pożarnictwa na czele z Kazimierzem Szwedem – Prezesem Koła Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP,

– pracownicy i strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Chełmie oraz klasa o profilu strażackim Zespołu Szkół Mundurowych i Ekonomicznych.

LISTA ODZNACZONYCH I AWANSOWANYCH

Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

st. kpt. Sebastian MAJEWSKI , st. ogn. Tomasz DARMOROST

Brązowa Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

st. kpt. Radosław GAJUK, kpt. Rafał BEREZA, ogn. Tomasz KRAWCZUK

Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

mł. bryg. Jarosław NIEMIEC

AWANSE NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE

na stopień ASPIRANTA SZTABOWEGO

st. asp. Maciej SKÓRA,

na stopień STARSZEGO ASPIRANTA

asp. Konrad MIKULSKI, asp. Konrad RONDOŚ,

na stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA

ogn. Marcin DOBROWOLSKI, ogn. Michał MARCINEK, ogn. Jarosław MARTYNIUK

na stopień OGNIOMISTRZA

mł. ogn. Sebastian CZERWIŃSKI

na stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO

sekc. Paweł OŁÓWEK, sekc. Piotr RYSZKIEWICZ, sekc. Patryk SIEKIERDA,

sekc. Wojciech STASIUK

na stopień SEKCYJNEGO

st. str. Szymon GRONOWICZ

Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

kpt. Paweł KRYSTYNEK, mł. kpt. Adam ZAJĄC, st. asp. Konrad RONDOŚ,
asp. Zbigniew PASTUSZAK, st. ogn. Rafał PITAK

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

kpt. Marcin HUBA, st. asp. Krzysztof KAMIŃSKI, asp. Marcin TOMASZEWSKI,
asp. Jarosław WITAMBORSKI, mł. ogn. Krzysztof GAŁKA

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

kpt. Paweł REPA, asp. Łukasz DARMOROST, st. sekc. Piotr RYSZKIEWICZ,
st. sekc. Wojciech STASIUK, sekc. Jacek PASTERNAK

Ponadto z okazji jubileuszu powstania straży pożarnej w Chełmie, Komenda Miejska PSP w Chełmie wraz z Pocztą Polską wydała okolicznościową kartę pocztową, wraz ze znaczkami pocztowymi i stemplem pocztowym.

 

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: mł. kpt. Przemysław Watras

Skip to content