HARCERSKIE WAKACJE

29 lipca 2021 r. na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Starosiele” z siedzibą w Starosielu 30, gmina Dubienka jednostki terenowej Chorągwi Lubelskiego Związku Harcerstwa Polskiego przeprowadzono spotkanie z harcerzami Chorągwi Lubelskiego Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Puławy. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, jak również funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Podczas spotkania przeprowadzono pogadankę nt. bezpiecznych warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. w zakresie zagrożeń pogodowych (burze, wichury, pożar lasu, itp.). Przedmiotowy obóz harcerski nie jest obozem pod namiotami, w rozumieniu wytycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów pod namiotami opracowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu uczestniczyło 38 osób, w tym 28 dzieci i 10 młodzieży. W ramach powyższych działań prewencyjnych przeprowadzono także czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w obiektach wspomnianego Ośrodka: 10 domków letniskowych o konstrukcji drewnianej, budynek sanitariatu, budynek umywalni i natrysków oraz budynek kuchni i jadalni. Podczas kontroli sprawdzono organizację ochrony przeciwpożarowej, dokonano oceny dotyczącej występowania elementów zagrożenia życia ludzi oraz występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru (nie stwierdzono powyższych zagrożeń), dokonano oceny warunków ewakuacji, sprawdzono stan wyposażenia, sprawność techniczną i funkcjonalną gaśnic będących na wyposażeniu, poddano analizie protokoły potwierdzające sprawność techniczną instalacji użytkowych, nie stwierdzono czynności zabronionych w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Na koniec przy współudziale Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Chełmie dokonano oceny stanu sprawności oraz wydatku hydrantu zewnętrznego, sprawdzono drożność drogi dojazdowej, rozpoznano warunki i możliwości prowadzenia ewentualnych działań ratowniczych.

tekst: kpt. Tomasz Majewski, zdjęcia: asp. Bartosz Żółciński – KM PSP Chełm

Skip to content