Informacja dotycząca wypłaty zasiłku pogrzebowego lub przejścia na rentę rodzinną

W przypadku śmierci emeryta należy zgłosić się do kadr w KM PSP w Chełmie z następującymi dokumentami:

  • odpis aktu małżeństwa,
  • oryginały faktur,
  • dowód osobisty wdowy,
  • odpis aktu zgonu emeryta,
  • decyzja o emeryturze wdowy,
  • legitymacja zmarłego emeryta /niebieska/.

Dotyczy to zasiłku pogrzebowego lub przejścia na rentę rodzinną po mężu. Spotkanie z kadrami proszę ustalić telefonicznie – 82 565 34 28.

Skip to content