KOLEJNY ETAP OGRANICZENIA KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KM PSP w CHEŁMIE.

              We wrześniu br. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie zakończyła kolejny etap rozbudowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Dzięki determinacji w pozyskiwaniu funduszy na ten cel w ostatnio zakończonym etapie udało się zainstalować urządzenia do ograniczania opłat za energię bierną pojemnościową prądu, a także rozbudować istniejącą już instalację fotowoltaiczną o kolejne 5,5 kWp. Koszt tego etapu to 40 tyś. zł, a został on sfinansowany przez Gminę Chełm i Komendę Główną PSP w Warszawie.

                  W chwili obecnej Komenda dysponuje trzema instalacjami fotowoltaicznymi: dwie przy Komendzie i JRG 1 Chełm – o łącznej mocy 49,925 kWp (wyprodukowały już 92 MWh) i jedna przy JRG 2 Chełm – 19,41 kWp (wyprodukowała już 26 MWh). Kolejnym urządzeniem ograniczającym opłaty za energię elektryczną jest kompensator energii biernej pojemnościowej prądu przy każdej z wymienionych instalacji.

                 Rozwój OZE wpływa na poprawę jakości powietrza, efektywniejszą ochronę środowiska i częściowe rozwiązanie problemu smogu, który nasila się przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

 

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: archiwum KM PSP w Chełmie

Skip to content