KONSLUTACJE USTAWY O OSP

Od 10 maja 2021 r. w powiecie chełmskim odbywają się konsultacje społeczne projektu ustawy o OSP. W spotkaniach z druhami OSP uczestniczą Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Artur Rutkowski oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. Wojciech Chudoba, którzy przedstawiają główne cele ustawy i wyjaśniają jej zapisy. Podczas spotkań zbierane są propozycje i uwagi do zapisów w proponowanym projekcie ustawy. Zebrane od druhów ochotników sugestie zostaną przekazane do MSWiA za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: UG Leśniowice

Skip to content