KONTROLA LOTNISKA W DEPUŁTYCZACH KRÓLEWSKICH

                 W dniach 16 – 18 sierpnia br. na terenie Lotniska Depułtycze Królewskie w m. Depułtycze Królewskie 55, gmina Chełm, zarządzanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Podczas kontroli sprawdzono organizację ochrony przeciwpożarowej, dokonano oceny dotyczącej występowania elementów zagrożenia życia ludzi oraz występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru (nie stwierdzono powyższych zagrożeń), dokonano oceny warunków ewakuacji, jak również oceny sprawności technicznej i funkcjonalności urządzeń przeciwpożarowych, sprawdzono stan wyposażenia, sprawność techniczną i funkcjonalną gaśnic będących na wyposażeniu, poddano analizie protokoły potwierdzające sprawność techniczną instalacji użytkowych, nie stwierdzono czynności zabronionych w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Ponadto przy współudziale Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Chełmie dokonano oceny stanu sprawności oraz wydatku hydrantów zewnętrznych, sprawdzono drożność drogi pożarowej, rozpoznano warunki i możliwości prowadzenia ewentualnych działań ratowniczych.

tekst i zdjęcia: kpt. Tomasz Majewski – KM PSP w Chełmie

  • 1n
  • 5n
  • 4n
  • 3n
  • 2n
Skip to content