Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa KG PSP, koordynatorem dla straży pożarnych z całego świata, które będą oferować sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Głównej PSP będzie koordynatorem dla straży pożarnych z całego świata, które chcą zaoferować sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy – poinformował komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak w środę 2 marca 2022 r. podczas konferencji prasowej, która odbyła się w JRG nr 3 KM PSP w Rzeszowie.

Państwowa Straż Pożarna nieustannie wspiera Państwową Służbę Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w zapewnieniu sprzętu pożarniczego dla ukraińskich jednostek straży pożarnych. Zorganizowana przez nas, w tym celu krajowa zbiórka sprzętu spotkała się z niezwykłym odzewem, potwierdzającym solidarność polskich strażaków – tak tych zawodowych, jak i ochotników.
Państwowa Straż Pożarna współpracuje również ze strażami pożarnymi z całego świata, chcącymi zaoferować sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy i gotowi jesteśmy udzielić im wsparcia w przyjęciu tego sprzętu na terytorium Polski i przekazaniu przyjaciołom z Ukrainy.
Mając powyższe na uwadze, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik, w porozumieniu z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem oraz szefem Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gen. bryg. Siergiejem Krukiem, podjęli decyzję o koordynacji tych działań przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa KG PSP.

W związku z rozpoczęciem  przez Państwową Straż Pożarną kolejnej fazy pomocy dla Ukrainy, tj. koordynacji działań związanych z przekazaniem Ukrainie sprzętu pożarniczego jakim chcą się podzielić zagraniczne straże pożarne, poniżej zamieszczono dane kontaktowe, służące realizacji tego procesu:

Dodatkowo informacje można również znaleźć pod dedykowanymi numerami telefonów (linia otwarta od 8:00 do 20:00, UTC+1), obsługiwanymi przez wskazanych funkcjonariuszy KCKR KG PSP:

  • tel. stacjonarny: +48 47 722-30-01
  • tel. komórkowy: +48 885-040-015

W najbliższym czasie na dedykowanej stronie będą dostępne odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

LISTA POTRZEB: kamery termowizyjne, agregaty prądotwórcze, pompy pożarnicze, agregaty pompowe, pompy pływające, ubrania specjalne strażackie, kominiarki strażackie, rękawice strażackie, buty strażackie, hełmy strażackie, latarki, sprzęt hydrauliczny, sprzęt do ratownictwa technicznego, telefony satelitarne, pojazdy pożarnicze

SKRÓCONA PROCEDURA POSTĘPOWANIA:

W przypadku podjęcia decyzji o przekazaniu sprzętu pożarniczego na rzecz Ukrainy zagraniczne straże pożarne przekazujące pomoc przygotowują następujące dokumenty:

  1. Formularz przekazania sprzętu (z jasnym oznaczeniem odbiorcy po stronie ukraińskiej oraz nadawcy sprzętu) – Proforma invoice
  2. Listę przewozową (zbiorcza lista sprzętu oraz oddzielna lista każdej z palet), zawierającą nazwę, liczbę sztuk, wagę, wartość  (zgodnie z załączonym wzorem)

Oba dostępne pod linkiem:

http://bityl.pl/kmVXP

Kod QR

  1. Szczególne wymogi dotyczące składowania/przechowywania

Koniecznym jest również, aby sprzęt pakowany był na palety odpowiednio zabezpieczone do transportu i składowania.

UWAGA

Zebrany sprzęt gromadzony i przechowywany będzie w wyznaczonej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu transportu z koordynatoremKoszty wysyłki oraz transportu sprzętu do Polski, a także koszty odprawy celnej muszą zostać pokryte przez Donora.

POMOC OFEROWANA PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ ZAGRANICZNE STRAŻE POŻARNE NALEŻY KIEROWAĆ KANAŁAMI USTALONYMI PRZEZ KLASTER LOGISTYCZNY ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (EMAIL: ukraine-logs@logcluster.org,
STRONA WWW: https://logcluster.org/ops/ukr22a)

Kod QR

Skip to content