Małopolski Przełom Wisły

Realizując plan pracy na rok 2022, Zarząd Koła ZEiRP RP w Chełmie z okazji Zbliżającego się Europejskiego Dnia Seniora /20.10./ zorganizował    w dniu 14 października 2022 r. wycieczkę krajoznawczą do: Kazimierza Dolnego, Janowca i Nałęczowa.  W wycieczce wzięło udział 12 osób.

Środek transportu udostępnił Komendant Miejski PSP w Chełmie Bryg. Artur Rutkowski. Dziękujemy.

Oprac. Jerzy Brzozowski

Foto: Adam Walczuk

Skip to content