NARADA ROCZNA PODSUMOWUJĄCA KSRG

6 marca w Hucie Kultury w Rudzie Hucie odbyła się narada roczna podsumowująca funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu chełmskiego za 2023 rok. Zebranych gości powitał gospodarz terenu – Wójt Gminy Ruda Huta pan Kazimierz Smal. W naradzie uczestniczyli wójtowie gmin, komendanci gminni OSP oraz pracownicy ds. p.poż urzędów miast i gmin powiatu chełmskiego. Tematy omówione na naradzie to:
– działalność KSRG i KM PSP w Chełmie na terenie powiatu chełmskiego w 2023 roku,
– planowane działania w roku 2024 w ramach współpracy KM PSP z samorządami i jednostkami OSP,
– terminy i sposób przeprowadzania zawodów gminnych i powiatowych jednostek OSP w roku 2023.
Dziękujemy Panu Kazimierzowi Smalowi za zorganizowanie spotkania na terenie swojej gminy.

opracowanie: bryg. Wojciech Chudoba – KM PSP w Chełmie

Skip to content