NARADA ROCZNA PODSUMOWUJĄCA KSRG

              28 lutego w siedzibie Domu Przyjęć „Słowianka” w Rakołpuach Dużych, gm. Leśniowice odbyła się narada roczna podsumowująca funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu chełmskiego za 2022 rok. W naradzie uczestniczyli burmistrzowie, wójtowie gmin, komendanci gminni OSP oraz pracownicy ds. p.poż urzędów miast i gmin powiatu chełmskiego. Tematy omówione na odprawie to:

– działalność KSRG i KM PSP w Chełmie na terenie powiatu chełmskiego w 2022 roku,

– planowane działania w roku 2023 w ramach współpracy KM PSP z samorządami i jednostkami OSP,

– terminy i sposób przeprowadzania zawodów gminnych jednostek OSP w roku 2023,

– zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP ze środków KSRG, MSWiA oraz innych źródeł w 2023 roku,

– zasady przyznawania świadczeń ratowniczych dla strażaków – emerytów OSP.

Dziękujemy Pani Joannie Jabłońskiej – Wójt gminy Leśniowice za zorganizowanie spotkania w podległej jednostce.

 

opracowanie: bryg. Wojciech Chudoba – KM PSP w Chełmie

Skip to content