NOWY POJAZD DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PSP w CHEŁMIE

W listopadzie 2023 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie wzbogaciła się o nowy pojazd typu quad z przyczepką i wyposażeniem. Jest to pojazd 4×4 o wartości 80600 zł, który został zakupiony z projektu pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu. Projekt ten pozwolił na zakup przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – łącznie 167 sztuk pojazdów typu quad na przyczepie dla 10 jednostek PSP i dla 157 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu województwa lubelskiego.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: JRG 2 Chełm

Skip to content