Nowy pojazd w KM PSP w Chełmie

13 grudnia 2023 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie wzbogaciła się o nowy pojazd – transporter ATV SHERP N 1200. Jest to kołowy pojazd samochodowy przeznaczony do użytku w terenie. Nie ma homologacji pozwalającej na poruszanie się po drogach publicznych (na miejsce akcji musi być transportowany na przyczepie).
Kosztował 1,176 miliona złotych, i został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z programu „Wsparcie Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

opracował: bryg. Wojciech Chudoba

Skip to content