Odejście z pracy koleżanki Moniki

31 maja 2021 roku z pracy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odeszła koleżanka Monika Owerko. Związana była z naszą komendą od sierpnia 2011 roku  zajmując kolejno stanowiska KSC w wydziale logistycznym, sekcji kadrowej i sekcji finansów. Podczas blisko dziesięcioletniej pracy Pani Monika cieszyła się zaufaniem przełożonych i współpracowników.
W trakcie spotkania Komendant Miejski PSP mł. bryg. Artur Rutkowski, w krótkim przemówieniu podziękował naszej koleżance za wkład pracy włożony na rzecz funkcjonowania naszej instytucji i życzył sukcesów zawodowych w nowym miejscu pracy.

tekst, zdjęcia: bryg. Wojciech Chudoba – KM PSP w Chełmie

Skip to content