Podpisanie porozumienia dotyczącego włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Dorohuska do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

14 lutego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Dorohuska do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Porozumienie podpisali: Pan Wojciech Sawa – Wójt gm. Dorohusk, bryg. Wojciech Chudoba – p. o. Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie, druh Tomasz Gałecki – Prezes jednostki OSP Dorohusk i druh Mateusz Bocian – Skarbnik OSP Dorohusk.
Porozumienie jest kluczowym i niezbędnym elementem, które będzie załączone do dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączenie jednostki z Dorohuska do KSRG.

opracowanie: KM PSP w Chełmie

Skip to content