Podpisano porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP w Czułczycach, gm. Sawin do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

W dniu 12 sierpnia 2020 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Chełmie doszło do podpisania porozumienia w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czułczycach, gm. Sawin do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Dokument będący kolejnym krokiem na drodze do poszerzenia KSRG na terenie powiatu chełmskiego, określający obowiązki, kryteria i uprawnienia podmiotów systemu, podpisały 3 strony umowy tj. Prezes Zarządu OSP dh Sławomir Sitarczuk, Wójt Gminy Sawin mgr Dariusz Ćwir oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie mł. bryg. mgr inż. Artur Rutkowski. Ostateczną decyzję, dotyczącą włączenia OSP Czułczyce do KSRG podejmie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie na terenie powiatu chełmskiego do KSRG włączonych jest 14 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Skip to content