Kampania Stop Pożarom Traw

W miesiącu marcu br. rozpoczęto akcję edukacyjną pn. „STOP POŻAROM TRAW”, którą przeprowadzono w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu przy ul. Aleksandra Bałasza 1. Pogadankę zorganizowano wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. W zajęciach tych uczestniczyło 237 uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Tematyka pogadanki obejmowała: skutki wypalania suchych traw, przeciwdziałanie pożarom suchych traw, zachowanie się podczas wystąpienia zagrożenia. Wyżej wymienione działania podjęto w związku ze znaczną ilością pożarów suchych traw. Na terenie działania tut. Komendy w 2018 roku odnotowano 114 zdarzeń w wyniku których spaleniu uległy setki ha nieużytków. W samej tylko gminie Siedliszcze odnotowano 39 takich pożarów, co stanowi 34 % ogólnej liczby zdarzeń.  Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Od początku bieżącego roku strażacy wyjeżdżali już do 83 pożarów traw, z czego 33 zdarzeń zlokalizowane było w gminie Siedliszcze – co stanowi prawie 40 % ogólnej liczby zdarzeń. Działania te będą kontynuowane aby zapobiegać pożarom suchych traw na terenie Naszego powiatu chełmskiego oraz Miasta Chełm.

 

tekst: mł. kpt. Tomasz Majewski 

Skip to content