POKAZY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

22 czerwca 2021 r. Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Miejskiej PSP w Chełmie – mł. asp. Marcin Tomaszewski, oraz dwóch strażaków: mł. kpt. Rafał Bereza i st. str. Piotr Ryszkiewicz, którzy posiadają tytuł ratownika medycznego przeprowadziło pokazy udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dla pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie delegatura w Chełmie. Pokazy obejmowały podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS), czyli zespół czynności bezprzyrządowego utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia. Do zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych wchodzą również: rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia (NZK), pozycja bezpieczna i postępowanie w zadławieniu, bez podejrzenia urazu odcinka szyjnego kręgosłupa. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa szansę przeżycia trzykrotnie, dlatego algorytm BLS został stworzony dla osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego, ale są świadkami zdarzenia i w sposób znaczący mogą wpłynąć na zminimalizowanie ryzyka zgonu osoby poszkodowanej. Istotą BLS jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

W szkoleniu wykorzystano fantom do RKO oraz zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny AED, które są na wyposażeniu KM PSP w Chełmie.

tekst i zdjęcia: mł. asp. Marcin Tomaszewski – JRG 1 Chełm

Skip to content