POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

6 lutego Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie bryg. Artur Rutkowski podpisał porozumienie z reprezentowanym przez  przedstawicieli stowarzyszenia Pani Ewa Jabłońska vel Leszczyńska i Pan Mateusz Rędzia, Stowarzyszeniem Poleskie Psy Ratownicze z siedzibą w Wyrykach, pow. włodawski. Porozumienie zostało zawarte w celu nawiązania współpracy oraz określenia kierunków współdziałania, a także w celu podniesienia bezpieczeństwa i świadomości mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego. Obie strony deklarują podejmowanie inicjatyw społecznych, akcji promocyjnych, pokazów z zakresu ratownictwa medycznego oraz innych pokazów, a także szkoleń jednostek OSP, które wyrażą zainteresowanie taką formą poszerzania wiedzy i umiejętności.

 

tekst i zdjęcia: bryg. Wojciech Chudoba – KM PSP w Chełmie

Skip to content