POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z PWSZ W CHEŁMIE

01 lutego 2021 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie reprezentowaną przez prof. PWSZ w Chełmie dra hab. inż. Arkadiusza Tofila, a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie mł. bryg. Artura Rutkowskiego. Celem tego porozumienia jest rozwijanie i pogłębianie wzajemnej współpracy, wymiana doświadczeń, umożliwienie studentom i pracownikom uczestnictwa w różnych formach działalności oraz wspólna organizacja działań o charakterze naukowym, dydaktycznym, czy wdrożeniowym, we wsparciu studentów PWSZ w Chełmie.
W ramach tego porozumienia już od dziś troje studentów II i III roku Bezpieczeństwa wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie rozpoczęło 90 – cio godzinne praktyki w KM PSP w Chełmie. Studenci będą mieli możliwość zapoznania się z rolą Państwowej Straży Pożarnej w strukturach bezpieczeństwa publicznego kraju, a jednym z jego elementów jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwo przed skutkami innych miejscowych zagrożeń. Państwowa Straż Pożarna jest jednym z podmiotów tego systemu realizującym zadania w ogólnym systemie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba – KM PSP w Chełmie

Skip to content