Powołanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

29 marca 2019 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław ZIELIŃSKI w obecności komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka SUSKIEGO wręczył akty powołania nowym komendantom Państwowej Straży Pożarnej. Z dniem 1 kwietnia 2019 został powołany przez komendanta wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg. Artur Rutkowski.

Link do informacji z aktu powołania:

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Powolanie-nowych-komendantow-w-Panstwowej-Strazy-Pozarnej/idn:36945

Skip to content