POŻAR W REJOWCU FABRYCZNYM

1 września 2021 r. o godzinie 2:08 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie wpłynęła informacja o pożarze części składu odpadów w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Cementowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek SP stwierdzono, że pożarem całkowicie objęte są trzy boksy, w których zmagazynowane było około 300 ton odpadów sprasowanych w bele. Akcja gaśnicza była utrudniona z powodu dużego zadymienia – strażacy pracowali w sprzęcie ochrony układu oddechowego (OUO) oraz braku wydajnej sieci hydrantowej będącej na terenie zakładu. Po zlokalizowaniu pożaru odpady były sukcesywnie wywożone z boksów (przy pomocy sprzętu właściciela zakładu) i przelewane wodą – całkowicie likwidując zagrożenie.

W akcji gaśniczej trwającej ponad 5 godzin brało udział łącznie 5 zastępów – 20 ratowników z Państwowej Straży Pożarnej z Chełma i z Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości: Kanie i Rejowiec. O zdarzeniu poinformowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – oddział Chełm.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: JRG 1 Chełm

Skip to content