Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/strazchelm/public_html/wp-content/themes/minimag/template-parts/format-gallery.php on line 12

POŻAR W STRZELCACH gm. BIAŁOPOLE

        19 Lutego 2021 roku, o godzinie 5:29 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie wpłynęła informacja o pożarze w Strzelcach, gm. Białopole. Z informacji wynikało, że pali się sadza w przewodzie kominowym i dach budynku jednorodzinnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek Straży Pożarnej stwierdzono, że pożarem objęte jest poddasze murowanego budynku jednorodzinnego. Mieszkańcy opuścili go przed przybyciem zastępów Straży Pożarnej, a obecny na miejscu działań Zespół Ratownictwa Medycznego przebadał właściciela (podejrzenie zatrucia tlenkiem węgla). Strażacy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu energii elektrycznej przystąpili do gaszenia pożaru.      Dużym utrudnieniem podczas działań było całkowite zadymienie wewnątrz budynku, przyczyną tego stanu rzeczy okazało się wykonane z celulozy ocieplenie poddasza. Strażacy pracowali w aparatach ochrony układu oddechowego. W trakcie działań gaśniczych prowadzono również ewakuację mienia z budynku do pobliskiego garażu.

 W akcji gaśniczej trwającej ponad 6 godzin brało udział łącznie 7 zastępów – 34 ratowników z Państwowej Straży Pożarnej z Chełma i z Ochotniczych Straży Pożarnych z Białopola, Kamienia i Żmudzi. Podczas działań na miejscu zdarzenia obecni byli pracownicy Urzędu Gminy Białopole.

Niestety jest to kolejny pożar budynku, który powstał od zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym, po czym w wyniku rozszczelnienia się ww. przewodu pożar przedostał się na elementy konstrukcyjne budynku. Często w takich przypadkach dochodzi również do zatruć tlenkiem węgla, tzw. czadem.

Jak więc zapobiegać i postępować z pożarem sadzy?

Przyczyny pożaru:

brak czyszczenia przewodów dymowych (cztery razy w roku, powinno się to robić w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym, rzadziej, bo dwa razy w roku, czyści się te przewody w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym). W domach wielorodzinnych kominy muszą czyścić co najmniej czeladnicy kominiarscy lub osoby z uprawnieniami budowlanymi. W domach jednorodzinnych mogą to robić sami właściciele,

stan techniczny przewodów kominowych,

palenie w piecu śmieciami, mokrym drewnem – prowadzi do osadzania się cząsteczek sadzy.

Jak rozpoznać pożar sadzy w kominie?

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum, dudnienie dochodzące z przewodu kominowego. Jest on spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania. W takim zdarzeniu często widoczny może być ogień w postaci języków lub iskier wydobywający się z szczelin komina, który może doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Sam komin staje się gorący. Powstają pęknięcia w kominie. które mogą spowodować przedostawanie się do wewnątrz budynku dymu, a także tlenku węgla (CZADU!) o czym wspomniałem już wcześniej.

Co robić w przypadku pożaru sadzy?

Gdy już dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym w pierwszej kolejności musimy zaalarmować o tym zdarzeniu straż pożarną oraz wygasić palenisko. Najważniejsza zasada – nigdy nie gasić pożaru sadzy – wodą! Powstająca wtedy gwałtownie para może spowodować pęknięcie przewodu kominowego. Z jednego litra wody powstaje w warunkach laboratoryjnych 1700 litrów pary wodnej!

Co zatem robić? Trzeba zamknąć dopływ powietrza do pieca (kotła), po czym obserwować przewód kominowy na całej jego długości – czy nie zaczyna pękać. Gdy dostęp powietrza do komina będzie zamknięty, płonąca sadza stopniowo będzie się wygaszać. Zanim przyjadą strażacy warto pomyśleć
o udostępnieniu wszystkich pomieszczeń, przez które przebiega przewód kominowy – od kominka czy kotłowni aż do poddasza.

Trzeba też pamiętać, że gdy ograniczymy dostęp powietrza do komina, w wyniku niepełnego spalania się paliwa w palenisku zacznie powstawać więcej tlenku węgla czyli śmiertelnego czadu. Dlatego należy uchylić okna w pomieszczeniach, przez które biegnie komin do czasu przyjazdu strażaków, którzy sprawdzą stężenie tlenku węgla.

Więcej informacji nt. zagadnień związanych z tlenkiem węgla znajdą Państwo na stronach internetowych, min. pod adresem:

https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy-2020–2021

tekst: bryg. Wojciech Chudoba – KM PSP w Chełmie, zdjęcia: JRG 1 Chełm.

  • 1 (1)
  • 1 (8)
  • 1 (7)
  • 1 (6)
  • 1 (5)
  • 1 (4)
  • 1 (3)
  • 1 (2)
Skip to content