POŻAR W ZAWADÓWCE gm. REJOWIEC

20 kwietnia 2021 roku, o godzinie 11:16 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie wpłynęła informacja o pożarze budynku mieszkalnego w Zawadówce, gm. Rejowiec. Po przybyciu jednostek Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem objęte są dwa mieszkania i poddasze w budynku wielorodzinnym parterowym o konstrukcji drewniano – murowanej. Mieszkańcy opuścili go samodzielnie przed przybyciem zastępów Straży Pożarnej,
a obecny na miejscu działań Zespół Ratownictwa Medycznego udzielał pomocy osobie poszkodowanej, która finalnie została przetransportowana zespołem LPR do placówki medycznej.  Strażacy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu energii elektrycznej przystąpili do gaszenia pożaru z jednoczesnym przeszukiwaniem zadymionych pomieszczeń i wynoszeniem na zewnątrz butli z gazem propan – butan (łącznie było ich 7). Po przeszukaniu nie stwierdzono innych osób poszkodowanych. Dużym utrudnieniem podczas działań było bardzo duże zadymienie wewnątrz pomieszczeń, przyczyną tego stanu rzeczy okazały się materiały z jakich zbudowany był budynek (min. trzcina w zaprawie z gliny, papa, płyty wiórowo – cementowe, ondulina). Strażacy pracowali
w aparatach ochrony układu oddechowego. W trakcie działań gaśniczych prowadzono również ewakuację mienia z budynku. Po zlokalizowaniu źródła pożaru przystąpiono  do niezbędnych prac rozbiórkowych aby całkowicie zlikwidować zagrożenie. Na miejsce działań przybyła również Grupa  Operacyjna Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego w Lublinie.

W akcji gaśniczej trwającej prawie 6 godzin brało udział 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej
i 3 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej (z Rejowca, Kaniego i Stawu) – razem 43 ratowników w tym Komendant Miejski PSP w Chełmie – Kierujący Działaniem Ratowniczym.

Na miejscu prowadzonych działań oprócz służb ratowniczych obecni byli przedstawiciele: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego delegatura w Chełmie, Starostwa Powiatowego w Chełmie, Urzędu Miasta Rejowiec, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

tekst i zdjęcia: bryg. Wojciech Chudoba – KM PSP w Chełmie

Skip to content