PROMESY DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

27 marca 2023 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie odbyło się uroczyste wręczenie promes jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych w 2023 r. z terenu powiatów: bialskiego, chełmskiego, krasnostawskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego.

Środki  na zakup pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, samorządów terytorialnych oraz z jednostek OSP.

Dzięki tym środkom zakupionych zostanie co najmniej 11 pojazdów. Wartość szacunkowa pojazdów to 10 mln złotych.

Uroczystego wręczenia promes dokonał Lubelski Komendant Wojewódzki nadbrygadier Grzegorz Alinowski w asyście zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomira Mazurka, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Agnieszki Kruk oraz parlamentarzystów.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski, posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Anna Dąbrowska – Banaszek, Monika Pawłowska, Sławomir Zawiślak, senator Rzeczpospolitej Polskiej – Józef Zając, poseł do Parlamentu Europejskiego – Beata Mazurek, członek zarządu województwa lubelskiego – Zdzisław Szwed, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Sławomir Mazurek, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – Agnieszka Kruk, dyrektor delegatury w Chełmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – Katarzyna Zawiślak, starostowie, wójtowie oraz przedstawiciele urzędów gmin, komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Jednostki OSP, którym w dniu dzisiejszym zostały przyznane promesy:

– OSP w Sidorkach z powiatu bialskiego,

– OSP w Terespolu z powiatu bialskiego,

– OSP w Worgulach z powiatu bialskiego,

– OSP w Zalesiu z powiatu bialskiego,

– OSP w Białopolu z powiatu chełmskiego,

– OSP w Brzezinach z powiatu krasnostawskiego,

– OSP w Dębowej Kłodzie z powiatu parczewskiego,

– OSP w Nowinach z powiatu radzyńskiego,

– OSP w Wohyniu z powiatu radzyńskiego,

– OSP w Hannie z powiatu włodawskiego,

– OSP w Osowie z powiatu włodawskiego.

Pozyskane dofinansowanie umożliwi w województwie lubelskim zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez co najmniej 62 jednostki OSP. Ich łączna szacunkowa wartość to ok. 45 mln. zł.

 

opracowanie: KW PSP w Lublinie, bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: mł. kpt. Przemysław Watras

Skip to content