ROZBUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Komenda Miejska PSP w Chełmie otrzyma 40 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej do mocy 19 kWp. I etap tej inwestycji został już wykonany w czerwcu br. Umowę w tej sprawie podpisali prezes funduszu Grzegorz Grzywaczewski i zastępca prezydenta miasta Chełm Dorota Cieślik w obecności Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorza Alinowskiego, i mł. bryg. Artura Rutkowskiego Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie. To kolejny już element instalacji fotowoltaicznych, które pracują w KM PSP w Chełmie znacznie obniżając wydatki ponoszone na zakup energii elektrycznej, a tym samym wpływają na poprawę jakości powietrza, efektywniejszą ochronę środowiska i częściowe rozwiązanie problemu smogu, który nasila się przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

tekst. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: WFOŚiGW w Lublinie

Skip to content