Seniorzy – pożarnicy przyjęli sprawozdania za 2023 rok.

              W dniu 23.01.2024 r. już po raz 28 od stowarzyszenia się w Kole Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Chełmie, seniorzy pożarnictwa spotkali się na Walnym Zebraniu sprawozdawczym. Gośćmi spotkania byli: Komendant Miejski PSP bryg. Wojciech Chudoba, Kier. Sekcji Organizacji i Kadr KM PSP w Chełmie – st. asp. Agnieszka Popek, Przewodnicząca WKR ZOW ZEiRP RP w Lublinie Anna Pastuszak. Na wstępie miłym akcentem spotkania było wręczenie listów gratulacyjnych i słodkich upominków Jubilatom obchodzącym „okrągłe” rocznice urodzin: Adam Walczuk – 80, Emilia Wojciechowska – 80, Kazimierz Szwed – 70, Adam Hałas -70, Henryk Kapłon -70. W szeregach związku powitano nowych członków: kilkudniowego emeryta, byłego już Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie bryg. w st. spocz. Artura Rutkowskiego oraz Witolda Janaczek. Po wysłuchaniu sprawozdań i przedstawieniu planu pracy na rok 2024 nastąpiła dyskusja, podczas której „nowy” Komendant Miejski PSP w Chełmie bryg. Wojciech Chudoba zapoznał z problematyką służby i sukcesami Komendy z ostatnich miesięcy. Obiecał też pomoc i wsparcie emerytom. Seniorzy dyskutowali i przedstawiając wnioski dot. wycieczek, kultury, wypoczynku, rekreacji, zdrowia. Zebranie przyjęło stosowne uchwały. Na zakończenie był noworoczny toast i wspólny posiłek cateringowy.

  • ghj
  • mkol
  • nmkji
  • gghhjj
Skip to content