Spotkanie Komendanta Głównego ze Strażakami

1 grudnia 2022 r. komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcami: nadbryg. Adamem Koniecznym, nadbryg. Arkadiuszem Przybyłą oraz dyrektorem Biura Edukacji KG PSP st. bryg. Tomaszem Naczasem spotkali się ze Strażakami o szczególnym zamiłowaniu do sportu. Na spotkanie został zaproszony kpt. Rafał Bereza zastępca dowódcy zmiany Jednostki ratowniczo Gaśniczej Nr 1 w Chełmie.

https://www.gov.pl/web/kgpsp/spotkanie-strazak-sport-grudzien-2022

Skip to content