ŚWIADCZENIE RATOWNICZE DLA STRAŻAKÓW OSP

        Na mocy art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490)  prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:

  1. dla mężczyzn: osiągnął 65  rok życia i czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (przynajmniej 1 raz w każdym roku) przez co najmniej 25 lat;
  2. dla kobiet: osiągnęła 60 rok życia i czynnie uczestniczyła w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (przynajmniej 1 raz w każdym roku) przez co najmniej 20 lat.

Uwaga: nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

            Wnioski o przyznanie świadczenia ratowniczego można składać do 30 września 2022 r.  Członkowi OSP, który złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie do 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do tego świadczenia od miesiąca wejścia w życie ustawy tj. od 01.01.2022 r., o ile w miesiącu wejścia jej w życie, spełnia wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Świadczenie ratownicze (dodatek do emerytury) w kwocie 200 zł miesięcznie będzie rokrocznie waloryzowane. Świadczenie wypłacać będzie Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez strażaka OSP.

Instrukcję dot. przyznawania świadczenia ratowniczego i niezbędne druki można znaleźć w zakładce „OSP/Świadczenie ratownicze”.

Wszelkich wyjaśnień w sprawie przyznawania świadczeń udziela Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP – bryg. S. Koziej – kontakt tel. : 082 560 48 66.

Skip to content