SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID 19 – AKCJA INFORMACYJNA

W ramach akcji „SzczepimySię” do Komendy Miejskiej PSP w Chełmie zostały dostarczone ulotki propagujące wiedzę na temat profilaktyki oraz szczepień przeciw COVID-19. Strażacy Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nanieśli na te ulotki numery telefonów do koordynatorów gminnych, pod którymi można uzyskać informacje w tej sprawie. Przypominamy, że pod ogólnopolskim numerem telefonu 989 można uzyskać dostęp do bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, a aktualne informacje na ww. temat można również uzyskać na stronie internetowej: www.gov.pl/szczepimysie. Od 15 do 17 marca ulotki te trafią do Urzędów Miast i Gmin naszego powiatu, a następnie rozpocznie się proces ich kolportowania do mieszkańców małych miejscowości i wsi, w który zaangażują się druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.  W naszym powiecie zostanie rozdysponowanych około 34 tysiące ulotek.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia JRG 1 i JRG 2 Chełm

Skip to content